Just nu

Konstkiosk Skyltar i Kalmar

Under sommaren har konsten använts som medel för att engagera Kalmarborna i frågan om höjda vattennivåer. Projektet Konstkiosk har varit...

+

Missa inte

Konstkiosk logotyp
Svenska

Konstkiosk är ett konstprojekt i gränslandet mellan konst och arkitektur.
När våra städer förtätas måste vi värna om det offentliga rummet.
Projektet är initierat och organiserat av Peter Dacke och Christel Lundberg.
I projektgruppen ingår också Juan Carlos Peirone, design av mobil kioskbyggnad och Nicholas Hartman, grafisk formgivning.

Projektet inviterar svenska och internationella konstnärer, arkitekter och teoretiker.

English

Konstkiosk is a project in the borderlands between art and architecture. When our cities are densified, we must protect the public space. The project is initiated and organised by Peter Dacke and Christel Lundberg. The project group also includes Juan Carlos Peirone, design of mobile kiosk and Nicholas Hartman, graphic design. The project invites Swedish and international artists, architects and theorists. Konstkiosk drivs med stöd av Kulturrådet, Region Skåne och Malmö Stad.Konstkiosk is supported by Swedish Arts Council, Region Skåne and Malmö City.

Arkiv

Konstkiosk #1

24 maj – 2 juni 2019

S:t Knuts väg 10, Malmö

Info på svenska

I Konstkiosk #1: Promenad längs stråket S:t Knuts väg med  poesiuppläsning av Bengt Adlers och guidning av Jörgen Andersson.

Boksläpp av Konstkiosk #1:
I denna utgåva presenteras teoretiska texter av Gunilla Lindholm, universitetslektor, Dr Agr, vid SLU, Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och Carola Wingren, professor (konstnärlig) vid SLU, Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Poesi avBengt Adlers samt en historisk och politisk analys över området av Jörgen Andersson.

Visuella och relationella arbeten i publikationen presenteras av Juan Carlos Peirone, arkitekt och konstnär och Nicholas Hartman, arkitektstud., Johanna Bengtsson Salomonsson, arkitektstud. och Ludvig von Hofsten, arkitekt samt Nora Juhlin, landskapsarkitektstud.

Förord av Konstkiosk.

Under utställningen presenteras historiska fotografier från området installerade på lyktstolpar längs med S:t Knuts väg. I kiosken visas installationer samt bildspel och intervjuer med bröderna Rune och Sven Olsson, vars föräldrar bedrev blomsterhandel i den kiosk som utställningen presenteras i.

Projektet är samarbete med Brf Knuts Park.

Info in english

In Konstkiosk # 1: Walk along S: t Knuts väg with poetry reading by Bengt Adlers and a guided tour by Jörgen Andersson.

Book release by Konstkiosk #1:
This edition presents theoretical texts by Gunilla Lindholm, senior lecturer, Dr Agr, at SLU, Alnarp, Department of Landscape Architecture, Planning and Management and Carola Wingren, professor (artistic) at SLU, Alnarp, Department of Landscape Architecture, Planning and Management. Poetry by Bengt Adlers and a historical and political analyse of the site by Jörgen Andersson.

Visual and relational works in the publication are presented by Juan Carlos Peirone, architect and artist and Nicholas Hartman, architectural student, Johanna Bengtsson Salomonsson, architectural student and Ludvig von Hofsten, architect and Nora Juhlin, landscape architectural student.

Preface by Konstkiosk.

During the exhibition, historical photographs of the area are installed on lampposts along S:t Knuts väg. The exhibition in the kiosk building shows installations as well as slideshows with interviews with Rune and Sven Olsson, whose parents ran a flower shop in the same kiosk in which the exhibition is presented.

The project is collaboration with Brf Knuts Park.