Konstkiosk är ett konstprojekt i gränslandet mellan konst och arkitektur.
När våra städer förtätas måste vi värna om det offentliga rummet.
Projektet är initierat och organiserat av Peter Dacke och Christel Lundberg.
I projektgruppen ingår också Juan Carlos Peirone, design av mobil kioskbyggnad och Nicholas Hartman, grafisk formgivning.

Projektet inviterar svenska och internationella konstnärer, arkitekter och teoretiker.


Konstkiosk is a project in the borderlands between art and architecture.
When our cities are densified, we must protect the public space.

The project is initiated and organised by Peter Dacke and Christel Lundberg.
The project group also includes Juan Carlos Peirone, design of mobile kiosk and Nicholas Hartman, graphic design.
The project invites Swedish and international artists, architects and theorists.

 

 

www.konstkiosk.se