Kom, prata med oss och delta i vår enkät !

När: Lördag 8 juli, kl 12-16 och söndag 9 juli kl 12-16

Var: Konstkiosk, Sylvanderparken, Kalmar

Vem: David Bendz, SGI, och KONSTKIOSK

Med extrema naturhändelser menar vi en allvarlig händelse av typen: torka, skogsbrand, översvämning, erosion, stormar, vattenbrist, ras och skred.

Genom att delta i enkäten så bidrar du med kunskap om hur risken för extrema naturhändelser upplevs. Kanske har du egna erfarenheter?  Du svarar förstås anonymt och vi hanterar inga personuppgifter. 

Stig på i konstkiosken och jämför dina svar med hur alla andra svarat. 

Svaren kommer att användas i forskningsprojektet COALA. I projektet undersöker vi möjligheterna med flexibel markanvändning i områden som i ett längre perspektiv riskerar att hamna under vattnet eller översvämmas vid stormar.

Helgen 8-9 juli finns David och KONSTKIOSK Team på plats i KONSTKIOSK. 

David Bendz
Forskningschef vid Statens geotekniska institut (SGI)
Christel Lundberg
KONSTKIOSK
Peter Dacke
KONSTKIOSK