När: Lördag 29 juli, kl 12-16 och söndag 30 juli, kl 12-16         

Var: KONSTKIOSK, Sylvanderparken, Kalmar

Vem: Per Danielsson, nationell samordnare stranderosion vid Statens geotekniska institut, SGI och Konstkiosk, Christel Lundberg och Peter Dacke

Hur ska man tänka omvänt om flexibla funktioner vid kusten? Hur gör man i andra länder för att hitta kreativa, multifunktionella och flexibla markanvändningar? Hur kan man göra samma sak i Kalmar?

Kom och prata med oss om exempel både från Kalmar och andra länder. Du är välkommen att skriva ner eller skissa dina idéer. 

Kustområden som kan komma att påverkas av stigande hav och erosion de kommande 100-200 åren skulle kunna tillåta en mer flexibel användning av marken närmast vattnet. Sådan mark kan användas för grönområden eller parker vid vattnet, den kan innehålla byggnader för restauranger, utställningar osv. Möjliga bostäder i dessa områden bör vara flexibla så att hus kan flyttas till säkrare mark enkelt. Marken kan exempelvis hyras ut från kommunen eller staten, på detta sätt finns det ingen ekonomisk risk för husägaren. Marken som har använts för flexibla lösningar kan lätt förvandlas till marina områden när vi långsamt steg för steg flyttar oss bort från havet. 

Tänk kreativt och tänk omvänt!

Instagram take over @smalandstriennalen:

Konstkiosk är en del av Smålandstriennalen.

Från den 27 juli- 30 juli tar Konstkiosk över Smålandstriennalens Instagramkonto. Smålandstriennalen instagrammar under användarnamnet @smalandstriennalen. Under utställningstiden för Smålandstriennalen vill vi ge publiken en möjlighet att få en närmare inblick i arbetsprocessen och ”bakom kulisserna” hos några av dem som är med i Smålandstriennalen.

Under dessa dagar kommer Konstkiosk att presentera vilka vi är och hur vi arbetar. Vi kommer att visa ett urval av de bilder på temat havsnivåhöjningar, kusterosion och historia som sitter på lyktstolpar runt omkring på Kvarnholmen i Kalmar. Vi visar något från utställningen i vår mobila kiosk samt ett installationsförslag för gestaltning i Sylvanderparken. 

På lördagen och söndagen visar vi material från Per Danielssons workshop Flexmark – tänk omvänt!

© Svävande öar, gestaltningsidé för Sylvanderparken i Kalmar, Konstkiosk, Peter Dacke och Christel Lundberg, 2023

© Christel Lundberg, Dream Island, Bildupphovsrätt, 2015

© Peter Dacke, Avgränsad evighet, Bildupphovsrätt, 2023

Per Danielsson
Nationell samordnare stranderosion vid Statens geotekniska institut (SGI)
Christel Lundberg
KONSTKIOSK
Peter Dacke
KONSTKIOSK