Hur ska man tänka omvänt om flexibla funktioner vid kusten? Hur gör man i andra länder med att hitta på kreativa multifunktionell och flexibel markanvändning? Hur kan man göra samma sak i Kalmar?

Kom och prata med oss om exempel från utlandet och i Kalmar och du är välkommen att tänka omvänt och skriva ner eller rita upp dina idéer. 

När: Lördag 5 augusti kl. 12-16 och söndag 6 augusti, kl. 12-16

Var: Konstkiosk, Sylvanderparken, Kalmar

Vem: Lisa Van Well, fil.dr., SGI, och Team KONSTKIOSK

Kustområden som kan komma att påverkas av stigande hav och erosion de kommande 100-200 åren skulle kunna tillåta en mer flexibel användning av marken närmast vattnet. Sådan mark kan användas för grönområden eller parker vid vattnet, den kan innehålla byggnader för restauranger, utställningar osv. Möjliga bostäder i dessa områden bör vara flexibla så att hus kan flyttas till säkrare mark enkelt. Marken kan exempelvis hyras ut från kommunen eller staten, på detta sätt finns det ingen ekonomisk risk för husägaren. Marken som har använts för flexibla lösningar kan lätt förvandlas till marina områden när vi långsamt steg för steg flyttar oss bort från havet. 

Det gäller att tänka på det positiva, tänk kreativt och tänk omvänt!

Lisa Van Well
Forskare inom samhällsvetenskap vid Statens geotekniska institut (SGI)
Peter Dacke
KONSTKIOSK