Under sommaren har konsten använts som medel för att engagera Kalmarborna i frågan om höjda vattennivåer. Projektet Konstkiosk har varit på plats med en utställning och fyra promenadstråk kantade med konstverk på lyktstolpar. Det är nu klart att skyltarna på de fyra promenadstråken kommer finnas kvar ett år till. Bilderna på skyltarna är metaforiska uttryck för problematiken kring kusterosion och havsnivåhöjning, men de ska också visa också på möjligheter genom att tänka flexibelt kring hur kustnära mark används. Innehållet är av djupaste allvar samtidigt som det förs fram med hjälp av både Kalmar historia och ett uns av humor. De är placerade i Sylvanderparken, längs med Järnvägsgatan, Tjärhovsgatan, Ölandskajen och Skeppsbrogatan på Kvarnholmen i Kalmar.