Konstkiosk bas för samtal om offentlig miljö i Skåne

Genom en mobil kiosk på turné i Skåne vill föreningen Konstkiosk skapa engagemang och fördjupa det offentliga samtalet kring hur den offentliga miljön utformas och vem som har del i utformningen. Region Skåne fördelar 300 000 kronor till föreningen Konstkiosk som genom event i flera kommuner i Skåne ska utveckla aktiviteter och möten mellan brukare och mellan olika aktörer i samtal om konst, arkitektur, historia, landskapsarkitektur, planering och miljö.

Projektet inleds under hösten 2018 i Malmö och fortsätter sedan på turné med event om konst och offentlig miljö till fyra kommuner i Skåne som är Burlöv, Simrishamn, Vellinge och Svalöv.

– Genom föreningen Konstkiosk satsar kulturnämnden på ett spännande projekt. Tanken är att föreningen med hjälp av en mobil kiosk ska åka runt i Skåne och bidra till demokratiska samtal om kultur, konst och miljö i fem av Skånes kommuner. Det är ett intressant projekt som vi ser fram emot att följa, säger Maria Ward (S) ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Blomsterkiosk som modell och arena för samtal
En gång var den en enkel blomsterkiosk i ett kvarter i Malmö, men snart kommer den att tas i anspråk igen och på ett nytt sätt. Föreningen Konstkiosk ska inledningsvis restaurera kiosken och tillsammans med boende i en bostadsförening i Malmö också skapa en utställning för att spegla kioskens betydelse och historia samt uppmuntra till konstaktiviteter. I nästa steg kommer föreningen Konstkiosk att skapa en mobil kiosk som anpassas för att kunna flytta och vara en scen för aktiviteter ute i flera kommuner i Skåne.

– Projektet Konstkiosk kan med sitt kreativa uppslag ha framtiden för sig, genom att skapa en mobil plats för delaktighet och inkludering, framöver kanske för invånare i hela Skåne. Projektet har förutsättningar att bli en riktig kioskvältare när det gäller form och design, arkitektur, bildkonst och samhällsutveckling, menar Inger Torstensdotter Åhlin (MP) 1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Projektets mål är att ge möjligheter för och skapa engagemang och medvetenhet om konsten och arkitekturen i den offentliga miljön. Det vill man göra genom att med kiosken som bas bjuda in till samtal om det offentliga rummet, där både aktörer och brukare ute i kommunerna möts i samband med till exempel utställningar och samtal öppna för allmänheten, konstnärer och andra intresserade av offentlig miljö. Kiosken ska också ses som ett visningsrum för konst som kommenterar sin omgivning och de offentliga rum som invånarna delar tillsammans.

Frågan vem man bygger och gestaltar för och vilka som gestaltar rummen är en av utgångspunkterna i samtalen.

Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och bostadsrättsföreningen Knuts Park är samarbetspartner i projektet och Kulturrådet är medfinansiär till det. En dokumentation av projektet kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida så att intresserade kan följa utvecklingen av projektet.

Pressmeddelande Region Skåne, Konstkiosk bas för samtal om offentlig miljö i Skåne 2018-12-06

Sydsvenskan, Blomsterkiosk vid S:t Knut ska bli konstkiosk, 2018-12-06

SVT Skåne, Bedagad blomsterkiosk återföds och drar på turné, 2018-12-09

Ystads Allehanda 2018-12-10, Istället för glasskiosk – nu får Simrishamn en konstkiosk

Lokaltidningen, Landskrona,  Konstkiosk stannar till i Svalöv, 2018-12-10

Skånska Dagbladet, Konstkiosk på turné i Skåne, 2018-12-11

Recension av Konstkiosk#1, Thomas Millroth, Sydsvenskan 31 maj 2019

Reportage om Konstkiosk #1, Sydsvenskan 31 maj 2019

Sydsvenskan 22 maj 2021, Carolina Söderholm

Trelleborgs Allehanda, 21 maj 2021, Sofia Bergström Nielsen

SR, Radio Malmöhus P4, 26 maj 2021