Team Konstkiosk

Peter Dacke, konstnär och adjunkt på SLU i Alnarp, inköpt av Statens Konstråd, och har gjort flera offentliga utsmyckningar, bl.a. Tandvårdshögskolan i Malmö, Maria Magdalena kyrka i Lund och Lunds Tekniska Högskola i Helsingborg, representerad på bl.a. Moderna Museet i Stockholm, Malmö Muséer och Helsingborgs museum. www.peterdacke.se

Peter Dacke 0046 +(0)705-129287

Christel Lundberg, konstnär och producent, verksamhetsledare ÖSKG/Tjörnedala konsthall, arbetar med processuella konstprojekt i det offentliga rummet samt utställningar nationellt och internationellt. Medlem i konstnärsdrivna Galleri Rostrum, Malmö. www.christellundberg.se

Christel Lundberg 0046 +(0)730-556926

Nicholas Hartman, Arkitekt. Examen i Arkitektur vid Lunds universitet (LTH). Arbetar som gestaltande och utförande byggnadsarkitekt på SADAR+VUGA, Slovenien www.sadarvuga.com
Juan Carlos Peirone, konstnär och arkitekt, driver internationella konstprojektet har gjort offentliga utsmyckningar, såväl som konstprojekt och utställningar nationellt och internationellt. Medlem i konstnärsdrivna Aura som driver Krognoshuset i Lund www.farfromwhere.se