Konstkiosk kommer att fortsätta sin verksamhet i en ambulerande kiosk. En mobil replik byggs under sommaren 2019 och tas i bruk i höst. Konstkiosk kommer att besöka följande orter i Skåne: Burlöv, Vellinge, Simrishamn och Teckomatorp.


Konstkiosk will continue its activities in an ambulatory kiosk. A mobile replica will be built during the summer of 2019 and will be put into use this fall. Konstkiosk will visit the following places in Skåne: Burlöv, Vellinge, Simrishamn and Teckomatorp.

Design mobile kiosk: Juan Carlos Peirone[