Vi visar arbeten av landskapsarkitekt och konstnär Monika Gora jämte två internationellt uppmärksammade konstnärer från Norge, Ingrid Book och Carina Hedén vilka har arbetat med urban problematik sedan åttiotalet samt Mads Farsø (Danmark) biträdande universitetslektor, LARK Programstudierektor (SLU Alnarp) och landskapsarkitekt (Farsø Have), som bl.a annat varit medarrangör för Köpenhamns arkitekturfilmfestival.

Boksläpp av Konstkiosk #2:
Denna utgåva presenterar texter av bl.a Ana Falú, (Argentina) akademiker och feminist, Pavel Grabalov (Ryssland), PhD Candidate, Faculty of Landscape and Society, Norwegian University of Life Sciences och Juan Carlos Peirone, arkitekt och konstnär. Även utställarna Monika GoraMads Farsø and Ingrid Book/Carina Hedén bidrar med visuella arbeten och texter i katalogen.

Förord av Konstkiosk.

Under utställningen presenteras historiska fotografier från området installerade på lyktstolpar längs med S:t Knuts väg.

Projektet är samarbete med Brf Knuts Park.

English

We show works by landscape architect and artist Monika Gora and two internationally based artists from Norway, Ingrid Book and Carina Hedén who have worked with urban issues since the eighties and Mads Farsø (Denmark), Associate Senior Lecturer, LARK Program Studies Director (SLU Alnarp) and practicing Landscape Architect MDL (Farsø Have), who, among other things, co-organized the Copenhagen architecture film festival.

Book release by Konstkiosk #2:
This edition presents theoretical texts by Ana Falú (Argentina) academic and feminist, Pavel Grabalov, (Russia), PhD Candidate, Faculty of Landscape and Society, Norwegian University of Life Sciences and Juan Carlos Peirone, architect and artist. The exhibitors Monika GoraMads Farsø and Ingrid Book/Carina Hedén also contributes with visual works and texts.

Preface by Konstkiosk.

During the exhibition, historical photographs of the area are installed on lampposts along S:t Knuts väg.

The project is collaboration with Brf Knuts Park.

#2