Malmö Tag

Vi visar arbeten av landskapsarkitekt och konstnär Monika Gora jämte två internationellt uppmärksammade konstnärer från Norge, Ingrid Book och Carina Hedén vilka har arbetat med urban problematik sedan åttiotalet samt Mads Farsø (Danmark) biträdande universitetslektor, LARK Programstudierektor (SLU Alnarp) och landskapsarkitekt (Farsø Have), som bl.a annat varit medarrangör för Köpenhamns arkitekturfilmfestival. Boksläpp av Konstkiosk #2:Denna utgåva...

I Konstkiosk #1: Promenad längs stråket S:t Knuts väg med  poesiuppläsning av Bengt Adlers och guidning av Jörgen Andersson. Boksläpp av Konstkiosk #1:I denna utgåva presenteras teoretiska texter av Gunilla Lindholm, universitetslektor, Dr Agr, vid SLU, Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och Carola Wingren, professor (konstnärlig) vid SLU, Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur,...