När: 2023-06-11, kl. 12:00-16:00

Var: Konstkiosk, Sylvanderparken, Kalmar

Vem: Jim Hedfors, fil.dr., SGI och Magnus Hieronymus, fil.dr., SMHI 

SMHI beräknar framtida havsnivåer för olika tidshorisonter och olika klimatscenarion. Nivåerna presenteras med olika sannolikheter och osäkerheter.

Dessa nivåer och osäkerheter kan plottas på karta för att få en överblick av var och när olika områden kan påverkas.

Med denna kunskap kan man planera för åtgärder för befintlig bebyggelse och infrastruktur såväl som planera för en hållbar framtid.

Med forskningsprojektet COALA undersöker vi möjligheterna att utnyttja SMHI’s prognoser för att införa begreppet flexmark för de områden som i ett längre perspektiv kommer att översvämmas, dels pga stigande havsnivå, dels pga stormpåverkan.

Jim och Magnus berättar mer om framtidens utmaningar i konstkiosken 11 Juni, kl. 12-16 och vill gärna höra hur man som medborgare i Kalmar eller annorstädes tänker kring klimatförändringen. Välkommen till oss!