Tryckt med bidrag från: 

Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

ISBN 978-91-985520-4-1

English

Konstkiosk#5

Supported by: 

Stiftelsen Längmanska kulturfonden 

ISBN 978-91-985520-4-1