Artists/Architects

I Konstkiosk #2: 

Konstkiosk, S:t Knuts väg 10, Malmö
Vernissage 7 juni kl 18–21
Invigningstal av Konstkiosk kl 18.30 Monika Gora, kl 18.45: Stadsträden och människan

 

Deltagande konstnärer:
Ingrid Book/Carina Hedén, Norge/Sverige
Mads Farsø, Danmark
Monika Gora, Sverige

 

Boksläpp av Konstkiosk #2:
I samband med nästa utställning, vilken pågår 7 juni – 16 juni, ger vi ut publikation nr:2 med texter texter av bl.a Ana Falú, (Argentina) akademiker och feminist, Pavel Grabalov (Ryssland), PhD Candidate, Faculty of Landscape and Society, Norwegian University of Life Sciences och Juan Carlos Peirone, arkitekt och konstnär. Även utställarna Monika Gora, Mads Farsø and Ingrid Book/Carina Hedén bidrar med visuella arbeten och texter i katalogen.

Förord av Konstkiosk.

 


 

I Konstkiosk #1: Promenad längs stråket S:t Knuts väg med  poesiuppläsning av Bengt Adlers och guidning av Jörgen Andersson.

Boksläpp av Konstkiosk #1:
I denna utgåva presenteras teoretiska texter av Gunilla Lindholm, universitetslektor, Dr Agr, vid SLU, Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning och Carola Wingren, professor (konstnärlig) vid SLU, Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Poesi avBengt Adlers samt en historisk och politisk analys över området av Jörgen Andersson.

Visuella och relationella arbeten i publikationen presenteras av Juan Carlos Peirone, arkitekt och konstnär och Nicholas Hartman, arkitektstud., Johanna Bengtsson Salomonsson, arkitektstud. och Ludvig von Hofsten, arkitekt samt Nora Juhlin, landskapsarkitektstud.

In Konstkiosk # 2:
Konstkiosk, S:t Knuts väg 10, Malmö
Opening June 7, 2019 at 6-9 PM.
Konstkiosk speech at 6.30 PM, Monika Gora, at 6.45 PM: Urban trees and man

 

Participating artists:
Ingrid Book/Carina Hedén, Norway/Sweden
Mads Farsø, Denmark
Monika Gora, Sweden

 

Book release by Konstkiosk #2:
This edition presents theoretical texts by Ana Falú (Argentina) academic and feminist, Pavel Grabalov, (Russia), PhD Candidate, Faculty of Landscape and Society, Norwegian University of Life Sciences and Juan Carlos Peirone, architect and artist. The exhibitors Monika Gora, Mads Farsø and Ingrid Book/Carina Hedén also contributes with visual works and texts.

Preface by Konstkiosk.

 


 

In Konstkiosk # 1: Walk along S: t Knuts väg with poetry reading by Bengt Adlers and a guided tour by Jörgen Andersson.

Book release by Konstkiosk #1:
This edition presents theoretical texts by Gunilla Lindholm, senior lecturer, Dr Agr, at SLU, Alnarp, Department of Landscape Architecture, Planning and Management and Carola Wingren, professor (artistic) at SLU, Alnarp, Department of Landscape Architecture, Planning and Management. Poetry by Bengt Adlers and a historical and political analyse of the site by Jörgen Andersson.

Visual and relational works in the publication are presented by Juan Carlos Peirone, architect and artist and Nicholas Hartman, architectural student, Johanna Bengtsson Salomonsson, architectural student and Ludvig von Hofsten, architect and Nora Juhlin, landscape architectural student.